loading...

Selasa, 25 Juli 2017

KHASIAT AYAT LIMA UNTUK JODOH, PENGASIHAN MAHABBAH dll.

KHASIAT AYAT LIMA UNTUK JODOH, PENGASIHAN MAHABBAH dll.
KHASIAT DAN CARA MENGAMALKAN AYAT 5 (LIMA) UNTUK JODOH, PENGASIHAN MAHABBAH DLL, barang siapa yang mengamalkan dan membaca ayat 5 (lima), maka Allah senantiasa menjaga orang tersebut dari penganiayaan musuh, dan orang yang melihatnya akan merasa takut dan merasa cinta. Jika masuk ke rumah raja yang dholim atau orng yang hendak berbuat aniaya terhadapnya insya Allah tidak akan berhasil. Diriwayatkan dari sayyidina Ali ibnu Abi Thoolib karroma Allahu Wajahah, dari Rasulalloh SAW. Telah bersabda: barang siapa yang membaca ayat lima setiap hari dan di dalam tiap tiap ayat ada sepuluh qaf, maka Allah mengutus dua belas ribu malaikat membawa rahmat, dijauhkan dari pekerjaan jelek marabahaya dan bala serta Allah akan membuat untuk orang tersebut enam ratus taman dari yakut merah dalam surga Firdaus.

Jika ada pejabat / sultan mengamalkan ayat 5 (lima) ini, maka Allah menetapkan pangkatnya, menolong pada kemenangan dan menyempurnakan kekuatandan pangkatnya serta tunduk kepadanya raja raja, para mentri, pejabat tinggi, orang orang kecil, binatang dan lain sebagainya. Syekh Majdudin Al Karmani Qaddasa Allahu sirrahu telah berkata: di dunia ada empat ribu wali wali Allah dari rijallul ghoib, budala, autad, qutub dan lainnya. Semua mengamalkan membaca ayat lima ini. Baca juga tentang apa itu ilmu pelet wanita paling ampuh di halaman kami terdahulu. Barang siapa yang membiasakan atau melanggengkan membaca ayat lima ini, maka menjadi wali Allah lahir bathin, bertemu dengan wali quthub dan wali rijalul ghoib.

Disebutkan dalam tafsir Shoohibul araa’is: barang siapa mengamalkan membaca ayat lima ini maka selamat dari bala, racun,sihir, dan semua barang yang menyakitkan karena berkahnya ayat lima. Baca juga artikel kami sebelumnya mengenai Ayat Kursi untuk jodoh pelet pengasihan ampuh dan banyak khasiat lainnya yang sudah kami bahas dengan sangat rinci.


BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM
ALAM TARA ILAAL MALA’I MIN BANII ISRAAIILA MIN BA’DI MUUSAA IDZ QAALUU LINABYYIL LAHUMUB ATS LANAA MALIKAN NUQAATIL FII SABII LILLAHI QAALA HAL ASAITUM IN KUTIBA ALAIKUMUL QITAALU AN LAATUQAATILUU QAALUU WA MAA LANAA AN LAA NUQAATILU FII SABILILLAHI WA QAD UKHRIJNAA MIN DIYAARINAA WA ABNAA INAA FA LAMMAA KUTIBA ALAIHIMUL QITAALU TAWALAU ILAA QALILLA MINHUM WA ALLAHU ALIIMUN BIZH ZHAALI MIIN QODIRUN ALAA MAA YURIIDU 3X

LAQOD SAMI’A ALLAHU QAULAL LADIINA QAALUU INNA ALLAH FAQIIRUN WA NAHNU AGHNIYAA’U SANAKTUBU MAA QAALUU WA QATLAAHUMUL ANBIYAA’A BIGHOIRI HAQQIN WA NAQUULU DZUQUU ADZAABAL HARIIQ. QAWIYYUN LAA YAHTAAJU ILAAMU’IININ 3X

ALAM TARA ILAAL LADZIINA QIILA LAHUM KUFFUU A IDIYAKUM WA AQIIMUSH SHALAATA WA ATUUZ ZAKAATA FA LAMMAA KUTIBA ALAIHIMUL QITAALU IDZAA FARIIQUN MINHUM YAKHSYAUNAN NAASA KA KHASYATILLAAHA AU ASYADAA KHASY YA TAN WA QAA LUU RABBANAA LIMA KATABTA ALAINAAL QITAALA LAULAA AKHKHARTANAA ILAA AJALLIN QARIIB QUL MATAA’UD DUN YA QALIILUN WAL AKHIRATU KHOIRUL LIMANIT TAQAA WA TUZHLAMUUNA FATIILA QAHHAARUN LIMAN THAGHAA WA ASHAA 3X

WATLU ALAIHIM NABA’AB NAI AADAMA BIL HAQQI IDZ QARRABAA QURBAANAN FATUQUBBILA MIN AHADIHIMAA WALAM YUTAQABA LA MINAL AKHAR QAALA LA AQTULANNAKA QAALA INNAMA YATAQABBALU ALLAHU MINAL MUTTAQIIN QUDDUUSUN YAHDII MAN YASYA 3X

QUL MARR RABBUS SAMAWAATI WAL ARDH AFA ATAKHADZTUM MIN DUUNIHII AULIYAA’A LAA YAMLIKUUNA LI ANFUSIHIIM NAF’AN WA LAA DHORRAN QUL HAL YASTAWIL A’MAA WAL BASHIIRU AM HAL TASTAWIIZH ZHUULUMAATU WAN NUURU AM JA’ALUU LILLAHI SYURAKAA’A KHALAQUU KAKHALQIHII FA TASYAABAHAL KHALQA ALAIHIM QUL ALLAHU KHAALIQU KULLI SAY’IN WAHUWAL WAAHIDUL QAHAAR. QAYYUMUN YARZUQU MAN YASYAA’U AL QUWWAH 3X

Artinya:
Apakah kamu tidak mengingat kepada golongan dari bani israil setelah nabi Musa ketika mereka berkata kepada nabi mereka: angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang dibawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab: mungkin sekali jika kamu diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang di jalan Allah padahal sesungguhnya kami diusir dari kampung halaman kami dan dari anak anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa saja diantara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang orang yang dzalim. Allah dzat Yang Maha Kuasa atas segala yang di kehendakiNya.

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang orang yang mengatakan: sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kmami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan kami mengatakan kepada mereka cicipilah atau rasakanlah siksa yang membakar Allah adalah dzat yang kuat tidak membutuhkan pertolongan orang lain.

Tidaklah kamu perhatikan orang orang yang dikatakan kepada mereka Tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang tiba tiba segolongan dari mereka takut kepada manusia, seperti mereka takut kepada Allah bahkan melebihi takutnya daripada itu. Mereka berkata: ya tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepad kami, mengapa tidak engkau tangguhkan kepada kami sampai beberapa waktu lagi?. Katakanlah: kesenangan dunia ini hanya sebentar saja dan akhirat itu lebih baik bagi orang orang yang bertakwa da kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. Allah maha memaksa atas orang yang berbuat serong dan maksiat.

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya, ketika mereka mempersembahkan korban, maka di terima salahseorang dari emreka dan tidak di terima yang lain. Ia berkata ( yang diterima): sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang orang yang bertaqwa. Allah maha suci memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki.

Katakanlah: siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawablah: Allah. Katakanlah: maka patutkah kamu mengambil pelindung pelindung selain Allah, padahal mereka tidak memberi kemanfaatan dan memberi kemelaratan bagi dirinya sendiri. Katakanlah: Apakah sama orang yang buta dan orang yang meilihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang: apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaanNya sehingga kedua ciptaan itu sama menurut pandangan mereka? Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah tuhan yang maha esa lagi maha perkasa. Allah Maha berdiri sendiri memberi kekuatan kepada orang yang Dia kehendaki.

0 komentar

Posting Komentar